Dušan Pekár

Zavrieť navigáciu

Poznáte ma

Dušan Pekár

Životopis Dušana Pekára

Divider

Osobné údaje

Narodený: 24. januára 1964 v Bojniciach
Rodinný stav: ženatý, 1 dieťa
Záujmy: moderné technológie, vodáctvo, literatúra, šport

Vzdelanie

2018 Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Rigorózne konanie
2010-2012 Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, magisterský stupeň štúdia
2007- 2010 Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, bakalársky stupeň štúdia
1983-1988 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Strojnícka fakulta,

odbor: Tepelné a jadrové energetické stroje a zariadenia

1979-1983 Stredná priemyselná škola strojnícka v Dubnici nad Váhom
1971-1979 ZDŠ Nedožery – Brezany

 

Zamestnanie

2010 MČ Bratislava-Ružinov
Pracovná pozícia:  starosta MČ Bratislava-Ružinov
2007-2010 MČ Bratislava-Ružinov
Pracovná pozícia:  zástupca starosta
2006-2007 MiÚ MČ Bratislava-Staré Mesto
Pracovná pozícia:  Vedúci odboru vnútornej správy. Poverený vedením úradu.
2004-2006 Slovnaft, a.s., člen skupiny MOL.
Pracovná pozícia:  vedecký pracovník na odbore Vývoja a skúšky palív.
1994-2004 Výskumný ústav ropy a uhľovodíkových plynov, Slovnaft VÚRUP, a. s.,
Pracovná pozícia:  výskumný pracovník na odbore strojnomotorovej skúšobne
1992-1994 THERMO FLUOR (návrhy, konštrukcia a výroba nekonvenčných motorov, strojov a prístrojov)
Pracovná pozícia:  odborný pracovník
1988-1992 Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie
Pracovná pozícia:  asistent výskumu

 

Ďalšie kurzy a vzdelávanie:

  • Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, 1. stupeň vzdelávania v rozsahu 35 hodín. Certifikát.
  • Informačné technológie na pracovisku verejnej správy a pri štúdiu. Certifikát.
  • Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, 2. stupeň vzdelávania v rozsahu 192 hodín. Certifikát.
  • Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, 3. stupeň vzdelávania v rozsahu 80 hodín. Certifikát.
  • Procesy a procesné riadenie, vzdelávanie v rozsahu 64 hodín v rámci projektu Ľudia pre moderný úrad. Certifikát.
  • Hodnotenie osobných predpokladov a rozvojových priorít v rámci projektu Ľudia pre moderný úrad. Certifikát.
  • Ochrana osobných údajov, osvedčenie, Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Certifikát.
  • English language training at The British Council Bratislava, C1-Intermediate v rozsahu 30 hodín. Certifikát.
  • Európsky vodičský preukaz na počítače, SKC 002361, Certifikát ECDL.
  • Vodičský preukaz skupín A,B,C,M, T