Dušan Pekár

Zavrieť navigáciu

Kandidujem lebo…

Dušan Pekár

Kandidujem lebo...

Divider

Vážené dámy a páni,

…keď ma pred rokmi moji priatelia presviedčali, aby som kandidoval do samosprávy, dlho som zvažoval. Pracoval som ako inžinier profesne a kariérne naplnený v príjemnej práci, s dobrými kolegami. Meniť prácu v 40-ke je ťažké. Ešte ťažšie je začas odznova niečo nové. Dnes ale môžem povedať, že som veľmi rád, že ma priatelia presvedčili a ďakujem im za to. Skúsenosť s verejnou službou odporúčam, každému, kto má záujem o verejný život, prácu v komunitách, či pre komunity.

V roku 2006 ma po úspešnej kandidatúre kolegovia poslanci zvolili za zástupcu starostu na plný úväzok. Bolo to obdobie ťažkých učňovských rokov popri starostovi Drozdovi. S veľa vecami som nesúhlasil, a preto som sa o 4 roky rozhodol proti nemu kandidovať s hlavnou témou zastaviť zahusťovanie Ružinova ďalšími stavbami.

Dovoľte, aby som sa pri tejto téme zastavil, pretože ona je jedným z motívov mojej opätovnej kandidatúry. Od roku 2011, kedy som sa stal starostom Ružinova, som nepovolil žiadnu spornú stavbu. Niekoľko stavieb, ako napríklad výstavba na Solivarskej, som posúdil ako zákonne neprípustnú, vďaka čomu projekt, ktorý úž investor začal budovať, bol zastavený a základy zasypané. Väčšina sporných stavieb, ktoré sa v Ružinove ešte stále dokončujú má stavebné povolenie ešte z obdobia, kedy bol starostom pán Kubovič alebo z posledných mesiacov obdobia pána Drozda vo funkcii. Spôsob komunikácie, ktorú som nastavil voči developerom má za následok, že sa Ružinovský stavebný úrad snažia developeri obísť ako napríklad nedávno v prípade výstavby Eurovea 2.

V roku 2014 som opätovne obhájil post starostu Ružinova a ako viete, hlavnou témou bolo skrášľovanie Ružinova a vyriešenie problému s nedostavanou Yosaria Plaza. Mal som riešenie. Toto riešenie bolo skonzultované s majiteľom a predsa to nevyšlo. Verte mi, že som sa veľmi snažil nielen ako starosta, ale najmä ako človek, ktorý pokladá Ružinov nielen za svoj domov, ale za najkrajšie a najlepšie miesto na bývanie v Bratislave. S majiteľom som komunikoval slušne, ale dal som mu aj najvyššie možné pokuty. S plnou vážnosťou poznania tohto problému musím konštatovať, že riešenie v tejto situácii neexistuje, pokiaľ sa nezmení legislatíva. Keď si niekto myslí, že áno, je naivný rovnako ako ja pred 4 rokmi. Budem každým možným spôsobom podporovať zmenu zákona, ktorá umožní riešenie chátrajúcich stavieb v mestách a obciach.

 

Opätovne kandidujem lebo…

Zeleň a Parky

Ružinov je historicky zelenou časťou Bratislavy, majú to v názve aj mestské sídliská ako Trávniky, či Nivy. Byť zelený má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je športovanie a trávenie voľného času. Máme veľa parkov a areálov na športovanie. Nevýhodou je výraznejšia starostlivosť o zeleň – kosenie, orezávanie stromov, čistenie parkov.
Budem pokračovať v budovaní zeleného Ružinova. Revitalizovali sme park Andreja Hlinku, park Ostredky, park pred Paneurópskou Vysokou školou. Podporujem myšlienku vzniku RUŽINOVSKÉHO BULVÁRU od Miletičovej až po Astronomickú ulicu. K tomu nám nesmie chýbať revitalizácia Štrkoveckého jazera.

Obnovou parkov v Ružinove udržujem nielen príjemný štandard bývania pre nás Ružinovčanov, ale je to dobrá a rozumná investícia. Nehnuteľnosti v Ružinove sú nielen dobrým bývaním, ale aj dobrou investíciou. Keď sa správne staráme o kvalitu prostredia, zvyšujeme tým aj ceny bytov a domov v Ružinove.

Opakovane žiadam primátora a poslancov hlavného mesta Bratislavy o zverenie všetkých mestských pozemkov na našich sídliskách do našej správy. Veľmi často sa na mňa a úrad obracajú občania, že trávnik je nepokosený, chodník neopravený a ja im žiaľ musím povedať, že je to síce v Ružinove, je to verejný priestor, ale Ružinovský úrad to nemôže riešiť, lebo je to práve tá časť katastra, ktorá je vo vlastníctve magistrátu hlavného mesta. Chcem, aby bol verejný priestor v Ružinove dobre spravovaný, tak ako si to obyvatelia Ružinova želajú.

Zásadne zmením pomery v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb tak, aby bolo vždy včas pokosené, orezané a upratané.

Dobrý hospodár a Komunita

Ružinov je jedna z najbohatších mestských častí. Nielen polohou, ale aj veľkým množstvom firiem a závodov, ktoré sídlia na jeho území ako Slovnaft, SPP, Orange, Telekom a iné. Pomáhajú nám rozvíjať Ružinov. Aj vďaka nim je Ružinov zelený, s ich finančnou pomocou sme revitalizovali práve Park Andreja Hlinku za viac ako milión eur.

Ako starosta Ružinova posúvam túto spoluprácu ďalej. Tieto veľké firmy, ktoré majú veľmi dobre prepracované koncepcie spoločenskej zodpovednosti tzv. CSR, zapájame do projektov starostlivosti a zodpovednosti za svoje okolie. Tieto firmy zamestnávajú aj Ružinovčanov. Vyzývam tieto spoločnosti investovať v Ružinove. Mojou víziou je, aby mal Ružinov komunitné centrá, kde sa budú stretávať všetky generácie.

Dostupnosť a Infraštruktúra

Vedeli ste, že do mladých rodín, ktoré majú v Ružinove trvalé bydlisko a narodilo sa im dieťa, vlani mestská časť investovala takmer 57-tisíc eur? Formou príspevku pri narodení dieťaťa. Aj takýmto spôsobom sa mestská časť pod mojím vedením snaží podporovať mladé rodiny v Ružinove. Práve pre mladé rodiny sme najobľúbenejšou mestskou časťou. Máme parky na kočíkovanie, máme detské ihriská, a ak je potrebné rekonštruujeme ich. Za posledné štyri roky sme do rekonštrukcií našich základných a materských škôl investovali takmer 6 miliónov eur. Budúci rok máme naplánované rozšírenie počtu miest v materských školách o 90 miest. Mojim cieľom je, aby každý Ružinovčan mohol umiestniť do škôlky svoje dieťa v Ružinove.

V Ružinove tvoria seniori viac ako tretinu zo všetkých obyvateľov. Väčšina spoločnosti sa nie veľmi často a rada zaoberá touto skupinou. Avšak v Ružinove sa seniorov snažíme neustále zapájať do života. Mestská časť má dva domovy dôchodcov, poskytuje im príspevok na dopravu, na taxíky ak potrebujú vyšetrenia vo vzdialenejších nemocniciach. Organizujeme spoločenské podujatia, výlety, nezabúdame na ich jubileá a podporujeme ich denné centrá.

Ružinov je urbanistický zázrak s veľmi dobrou infraštruktúrou. Máme príjemné parky, ktoré dotvárajú sídliská a citlivo vystavené business zóny. Ružinov je širším centrom Bratislavy s výborným dopravným napojením, občianskou vybavenosťou a infraštruktúrou.

Voda a Plaváreň

Modrá je farba vody. My v Ružinove máme Štrkovecké jazero, Rohlík, Dunaj, Zlaté piesky, či kúpalisko Delfín. To čo nám ale chýba je verejná plaváreň. Myslím, že taká veľká mestská časť akou je Ružinov by mala mať vlastnú verejnú plaváreň.

 

Bol by som rád, keby aj ostatní kandidáti na starostu a poslancov Ružinova mysleli najmä na Ružinovčanov, aby sme spolu Ružinov rozvíjali ďalej, aby bol domovom a skvelým miestom pre život.

Mojim druhým želaním je, aby bola táto kampaň slušná. Aby sme po voľbách mohli spolupracovať pri rozvoji Ružinova.

 

Som Dušan Pekár …lebo ma poznáte kandidujem na starostu Ružinova.