Ing. Dušan Pekár

Zavrieť navigáciu

Dušan Pekár ako osobnosť

Divider

Zaujíma ma správa vecí verejných, ktoré spoznávam cez každodenné problémy a starosti bežných ľudí.

Toto poznanie mi dali skúsenosti miestneho poslanca, zástupcu starostu, poslanca hlavného mesta a aktuálne starostu bratislavskej mestskej časti Ružinov a poslanca Bratislavského samosprávneho kraja.

Každý mesiac sa s ľuďmi stretávam priamo na sídliskách a preto viem, čo všetko ľudia potrebujú a čo všetko treba na Slovensku zmeniť.

Dušan Pekár

Dušan pekár vo verejných
službách

Divider
 1. V roku 2009:

  Poslanec BSK

 2. V roku 2010:

  Poslanec MsZ hlavného mesta SR Bratislavy

  Starosta Ružinova

 3. V roku 2011:

  Zavedenie pravidelných stretnutí starostu s obyvateľmi

  Dokončenie rekonštrukcie parku Ružová dolina financovanej z OPBK

  Zavedenie prezentácií stavebných zámerov investorov pre verejnosť

 4. V roku 2012:

  O prideľovaní nájomných bytov v Ružinove začína rozhodovať komisia so zastúpením verejnosti

  Začiatok prípravy územných plánov zón v lokalite Štrkoveckého jazera

  Rekonštrukcia detských ihrísk Bajzova, Kašmírska, Areál hier Radosť, Hraničná

  Vytvorenie 100 nových miest v MŠ Západná, MŠ Bancíkovej a detských jasliach Palkovičova

  Vybudovanie cyklochodníka Mlynské nivy-Lávka Prístavného mosta

 5. V roku 2013:

  Rekonštrukcia detských ihrísk Rezedová a Svidnícka

  Začiatok úpravy zjazdov z chodníkov na bezbariérové

  Začiatok masívnejšej výmeny povrchov ciest a chodníkov

  Revitalizácia športového areálu ZŠ Nevädzová

 6. V roku 2014:

  Ukončenie rekonštrukcie toaliet a spŕch vo všetkých MŠ a ZŠ v Ružinove

  Zvýšenie kapacity MŠ Haburská 4 o 20 miest

  Revitalizácia športových areálov ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Vrútocká, ZŠ Kulíškova

  Rekonštrukcia detského ihriska Bachova, Staré Záhrady, Sinokvetná, Nezábudková

  Získanie Zlatého vedra Milana Capáka za Najprínosnejšiu samosprávu roka 2013 na portáli Odkazprestarostu

  Obnova bežeckej dráhy okolo Štrkoveckého jazera

  Rekonštrukcia Parku Andreja Hlinku

  Záchrana MŠ Exnárova

  Zvýšenie kapacity MŠ Exnárova, MŠ Stálicová, MŠ Západná, MŠ Haburská, MŠ Chlumesckého o 100 miest

  Otvorenie dvoch nových výbehov pre psov

  Schválenie územného plánu zóny Krajná-Bočná

  Začiatok obstarávania územného plánu zóny Ostredky

  Pokračovanie úprav zjazdov z chodníkov na bezbariérové

 7. V roku 2015:

  Schválenie územného plánu zóny Trnávka-stred

  Začiatok obstarávania územného plánu zóny Cvernovka

  Otvorenie novej MŠ Vietnamská

  Získanie a inštalácia troch nových kamier pre mestskú políciu

  Začatie obstarávania územných plánov zón Miletičova trhovisko a Líščie nivy-Palkovičova

  Získanie Zlatého vedra Milana Capáka za najlepšiu komunikáciu Ružinova na portáli Odkazprestarostu

  Ohlásenie kandidatúry za poslanca NR SR

  Ocenenie za bezbarierové chodníky

  Pokračovanie úprav zjazdov z chodníkov na bezbariérové

 8. V roku 2016:

  Kompletná výmena povrchov siedmich ciest, jednej križovatky a troch chodníkov v správe mestskej časti Ružinov

  Pokračovanie v bezbariérových úpravách zjazdov z chodníkov

  Zvýšenie počtu miest pre škôlkarov Materskej školy Šťastná prerobením služobných bytov

  Začatie obstarávania zmien a doplnkov ÚPN-Z Trnávka-stred

  Vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ Medzilaborecká vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR

  Pokračovanie v rekonštrukciách materských a základných škôl (elektroinštalácia, osvetlenie, strechy)

  Dokončenie rekonštrukcie detského ihriska vo vnútrobloku na Páričkovej ulici a vytvorenie novej oddychovej zóny

  Zabránenie výstavby náhradných nájomných bytov na Astronomickej a Čmelíkovej ulici

  Získanie ocenenia Zlaté vedro za komunikáciu Ružinova na portáli Odkazprestarostu

  Kompletná výmena mantinelov na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu

  Začiatok projektu bezplatného spotrebiteľského právneho poradenstva

  Práca so seniormi – vzdelávanie, výlety, koncerty, kino

  Podpora kultúry - okrem tradičných podujatí ako sú Ružinovské hody, Ples Ružinovčanov, zabíjačkové a rybárske slávnosti, Ružinovská promenáda, Ružinovská zima, Kultúrne leto či Krúžkovanie Ružinova vznikli aj nové (Ružinovský folklórny festival, Ružinovská lýra, Ružinovský psí miláčik, Maškarný bál)

Sledujte môj facebook

Divider